Actie: Algemene voorwaarden

 • Wanneer u als bestaande klant, tijdens de duur van de partneractie, iemand aanbrengt via onze website én indien Isoline de isolatiewerken mag uitvoeren, ontvangt u één waardebon per aangebracht adres.
 • Het betreft telkens unieke adressen in België.
 • Na het aanbrengen van de klant, volgt er eerst een huisbezoek om te bepalen of het effectief mogelijk is om te na-isoleren volgens de methode die Isoline hanteert.
 • Indien Isoline achteraf de isolatiewerken mag uitvoeren en de netto uit te voeren oppervlakte meer dan 120 m² bedraagt, krijgt u bovenop het bioscoopticket een waardebon van Krëfel ter waarde van € 50.
 • Zolang de offerte geldig is (60 dagen), heeft u recht op een bon van Krëfel of Elektro Sels. Wordt de offerte getekend nadat deze verlopen is, dan maakt u geen aanspraak meer op de waardebon.
 • Enkel natuurlijke personen, ouder dan 18 jaar maken aanspraak op de cadeaubon.
 • De beloning voor het aanbrengen van een nieuwe klant is duidelijk omschreven: één cadeaubon van Krëfel of Elektro Sels ter waarde van 50 euro.
 • De cadeaubon kunnen niet ingeruild worden tegen speciën.
 • U stemt automatisch in met deze algemene voorwaarden bij het aanbrengen van een nieuwe klant.
 • Personeelsleden van Isoline kunnen niet deelnemen aan deze actie.
 • De algemene voorwaarden kunnen door Isoline ten allen tijde met terugwerkende kracht aangepast of gewijzigd worden. Dit om de goede orde der afhandeling te waarborgen.
 • Deze actie is onderworpen aan het Belgisch recht.
Gift card