Energielening 2020 Aanvragen

Financiering voor energiebesparende werken

Met een energielening kan u werken financieren waardoor u energie zal besparen in uw woning. U kan maximum 10.000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 5 jaar. De intrest bedraagt 0% of 2%.

U kan een energielening aanvragen bij een Lokale Entiteit in uw gemeente. U kan dus enkel een lening aanvragen als er in uw gemeente zo’n Lokale Entiteit is. Of er een Lokale Entiteit is in uw gemeente, kan u hier nagaan.

In principe bedraagt de intrest 2%. Voor bepaalde (kwetsbare) doelgroepen, is de lening renteloos. Dit wil zeggen dat de intrest 0% bedraagt. Het gaat om volgende doelgroepen:

  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
  • personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 16.965,47 euro, verhoogd met 3.140,77 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is (inkomensgrenzen op 1 september 2013);
  • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
  • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
  • eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor) aan mensen uit deze doelgroep.

Ook voor klimatisatie en spouwmuurisolatie

U kan ook een energielening aanvragen voor klimaatregeling en zonne-energie.

Airline Airco & Klimaatregeling      Solarline Zonnepanelen