Is mijn spouwmuur geschikt voor isolatie?

05-11-2014

De aannemer moet via een inspectie vooraf nagaan of de spouwmuur en de woning geschikt zijn voor navulling met isolatie. Onze adviseurs zijn opgeleid om deze inspectie correct én oprecht uit te voeren. Zo komt u achteraf niet voor onaangename verrassingen te staan.

Mogelijke indicaties dat uw spouwmuur niet voldoet:
• De gevelsteen en/of de metsel- en voegmortel vertoont sporen van vorstschade.
• Het buitenspouwblad is dampremmend: geglazuurde baksteen, tegels, mozaïek, bepaalde verven of pleisters.
• De gevel is sterk blootgesteld aan slagregen (kust, open landschap, hoge gebouwen).

Verdere aandachtspunten bij de inspectie:
• Is de gevel beschadigd, bv. door scheurvorming? Dan moet eerst de oorzaak worden gezocht en de schade hersteld.
• Is de spouw voldoende breed (minimum 5 cm) en niet te sterk verontreinigd (mortelbaarden, resten van mortel en bakstenen)? Zijn de spouwankers in goede staat, zodat de stabiliteit niet in het gedrang kan komen tijdens het navullen? Deze controle gebeurt meestal met een endoscoop waarmee de aannemer in de spouw kan kijken.
• Als er aan de binnenzijde van de muren sporen zijn van regendoorslag, moet eerst de oorzaak worden aangepakt. Ook gebreken aan de hemelwaterafvoer, dakranden of muurkappen moeten vooraf worden hersteld.

Enkele zaken verdienen speciale aandacht:
• Schoorstenen, ventilatie- en afvoerkanalen doorheen de gevels.
• Drainageopeningen (open stootvoegen).
• Ventilatie van de kruipruimte: zij mag niet worden geblokkeerd door de navulling.
• Openingen in het binnenspouwblad: elektriciteitsleidingen, schakelaars, stopcontacten, ingebouwde kasten, brievenbussen, rolluik- en zonweringskasten, openingen in de zolderruimte.

U kan het rendement en uw terugverdientijd berekenen op deze besparingscalculator. Vergeet zeker niet uw persoonlijke offerte aan te vragen. Bij Isoline geniet u van zeer gunstige voorwaarden met oog voor kwaliteit!